Aktuellt / Senaste nytt

Tid att stoppa granbarkborren

Publicerad 2023-04-19

Snart svärmar granbarkborren och då finns det risk för nya angrepp i din skog. Då gäller det att röra sig ute på markerna och söka efter angripna granar. Det är under den här perioden du har störst chans att minska populationen i din skog. Här får du veta mer om granbarkborren och hur du kan minska risken för angrepp.

Vad gör granbarkborren i granen?

En del övervintrar i granen, andra i marken. När dagstemperaturen börjar stiga på våren blir granbarkborrarna aktiva och börjar svärma. Hanarna borrar in sig i lämplig gran – ofta en skadad, stressad gran – och utsöndrar ett doftämne som lockar till sig andra barkborrar. Honorna lägger sina ägg under barken, äggen blir larver och till slut vuxna skalbaggar som kläcks ur granen senare på sommaren.

Vid två tillfällen under granbarkborrens utvecklingsfas äter barkborren av den näringsrika innerbarken. Det är dessa så kallade näringsgnag som gör att näringstransporten ner till rötterna kapas, likt ringbarkning, och träden dör.

När svärmar granbarkborren?

Granbarkborren måste ha minst 18 plusgrader eller mer i luften för att kunna flyga. Det måste också ha varit plusgrader hela dygnet någon vecka innan den kan börja svärma. Huvudsvärmningen sker ofta i april till maj i södra Sverige och mitten av maj i mellersta Sverige. Under gynnsamma år kan även den nya generationen granbarkborrar svärma. Det sker då i slutet av juli, början av augusti.

Vilka träd angriper de först?

Skadade och stressade granar, som vindfällen och granar som har utsatts för en längre tids torka. Ett tips är att titta i solbelysta skogskanter. Tidigare angripna träd är ju redan försvagade och lätta byten för barkborrar.

När man pratar om ”Sök och plock”, vad menar man då?

Det är en metod som går ut på att söka upp granar som angripits av granbarkborren och sedan transportera bort träden från skogen. Störst effekt får man om man gör det innan den nya generationen är färdig att lämna träden.

Hur ser jag om ett träd är angripet av granbarkborren?

Ett tydligt tecken på nyangripna träd är brunt borrmjöl på stammen eller i nederkanten av trädets stam. Mjölet kan också synas i barkfickor och i spindelväv på trädet. Under senare delen av hösten letar man efter granar som inte ser friska ut, som träd med roströda barr eller med barken avfläkt av hackspettar.

Jag har hittat angripna granar i min skog, vad gör jag nu?

Märk träden, med märkband eller sprejfärg. Du kan också göra det i Sydveds app. Då är det lättare att hitta tillbaka till de angripna träden. I nästa steg ska de avverkas och transporteras bort från skogen. Gör du detta innan den nya generationen lämnar träden, minskar du spridningen av barkborre i din skog. Handlar det om större angrepp kan du alltid anlita hjälp.

Hur skyddar jag min skog på bästa sätt?

Rör dig i din skog och leta efter angripna träd. Gör det regelbundet. Har du haft angrepp tidigare år, börja kolla där. Granbarkborren flyger inte längre än den behöver! Prioritera att leta i medelålders och äldre granbestånd, där barken är tillräckligt tjock för att granbarkborren ska få plats inunder för sin förökning. Titta också på torra marker. Att röja upp vindfällen och snöbrott på våren är ett sätt för skogsägaren att skydda sig från angrepp.

Hur fungerar Sydveds app?

Skapa ett konto, logga in med mobilt BankID eller med personnummer och lösenord (samma inloggning som till dina privata sidor på Min skog). Utgå från kartan och markera med punkter där det finns angripna träd. Sedan är det enkelt att skicka vidare informationen till en virkesköpare om du behöver hjälp.

När är det mest effektivt att göra en insats för att bekämpa barkborren?

När barkborren svärmar, från maj till augusti. Då kan det vara klokt att kontrollera sin skog minst var fjärde vecka för att upptäcka nya angrepp. Under andra delar av året handlar det mer om att rädda virkesvärdet på granarna.

Måste man ha koll på barkborrarna hela året?

Både ja och nej. Viktigaste perioden att ha koll på barkborren är från huvudsvärmningen i maj fram till juni, juli. Men svärmningen kan pågå under hela sommaren, så nyangripna träd kan man hitta ända fram i augusti. När barkborren har invintrat kan du inte göra så mycket för att minska antalet barkborrar i skogen. Däremot kan du ta hand om angripna träd och transportera bort dem från skogen och på så sätt rädda en del av virkesvärdet.

Vilka faktorer kan påverka hur stora angreppen blir i år?

Torrt och varmt väder gynnar barkborrarna, det motsatta är bra för granarna. Hur vitala träden är, är också en viktig faktor. Nummer tre är hur många barkborrar det finns, få barkborrar gör att man kan förvänta sig lägre risk för skador, och tvärtom.

    Fakta

    • År 2022 skadades över fem miljoner kubikmeter gran i Sveriges granskogar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet gjort.
    • 70 procent av de granar som angripits står kvar. Det innebär att många granbarkborrar kommer att övervintra i marken eller i den bark som finns kvar på granarna.
    • Till våren och den varmare väderleken kommer dessa insekter att angripa nya träd.
    • Sedan 2018 har 32 miljoner kubikmeter gran dödats.
Text: Annsofie Öhman Foto: Lasse Arvidson