Aktuellt / Senaste nytt

Tips på skogsskötsel som lönar sig

Publicerad 2023-02-06

Det lönar sig att vara aktiv i skogen. Här är exempel på några åtgärder som du kan göra för att öka avkastningen i ditt skogsföretag.

1. Välj rätt plantor. Ju bättre start din skog får desto större är chansen att de utvecklas till träd som ger tillväxt och kvalitet. Förädlade plantor från en plantskola har bra härdighet och kvalitet.
2. Röjning ger mångdubbelt tillbaka. Ungskog växer snabbt och det är viktigt att det finns plats och möjlighet för träden att utvecklas. Även om det kostar pengar och tid ger en väl röjd ungskog högre avkastning vid både gallringar och föryngringsavverkningen.
3. Gallring har betydelse. När ett bestånd vuxit till 10–12 meters höjd brukar det vara dags för den första gallringen. Gallringens intäkter är viktiga, men det stora bidraget är att de skapar ett värdefullt bestånd i föryngringsavverkningen.
4. Föryngringsavverka vid rätt tidpunkt. Avverkningsmogen skog är sämre rustad för att klara stormar, torka, röta och insektsangrepp. Den kan också börja tappa i värde. När träden inte fortsätter sin tillväxt på höjden är det dags för avverkning.

    Smarta verktyg som förenklar ekonomin

  • Digital bokföring är att föredra. Det går att hitta bra och enkla lösningar där du inte behöver vara expert på bokföringen. Här anges det vad du ska fylla i för uppgifter och systemet gör automatiska uträkningar som du slipper.

    Digital skogsbruksplan förenklar och ger en god överblick över skötseln av din skog och hur exempelvis bestånden förräntar sig.

    Separat bankkonto. Du behöver inte ha ett riktigt företagskonto, men skaffa ett separat konto där du hanterar de in- och utbetalningar som rör skogen. Det är ett bra sätt att hålla isär näringsverksamheten från det privata och hålla koll på allt som sker.

Text: Sanna Casson Foto: Lasse Arvidson