Aktuellt / Senaste nytt

Tjäna mer på din avverkning

Publicerad 2023-09-26

När du står inför en avverkning gäller det att tänka till ur ett ekonomiskt perspektiv. Du kan spara mycket pengar genom en ekonomisk planering.

Tänk dig att du gjort en stor avverkning och fått en miljon kronor i intäkter. Om du tar ut hela summan under ett år kan du behöva skatta så mycket som 600000 kronor.

– För att slippa skatta så mycket är det bra att se över om det är möjligt sprida ut inkomsten under flera år. Då kan du ofta komma ner till en skattesats på 30 procent och på så sätt halvera skatten, säger Tomas Lusth, rådgivare på Areal.

Kostnader kvittas mot intäkter

När en skogsägare hör av sig till Tomas för att få ekonomisk rådgivning i samband med en avverkning börjar de alltid med att titta på skogsägarens skattesituation. Som skogsägare får man ofta stora intäkter när man gör en avverkning och sedan kan det komma många år då man inte har några intäkter alls, utan bara kostnader.

– Vi ser om det finns några sparade kostnader i verksamheten, ett så kallat underskott. Det kan finnas möjligheter att avskriva exempelvis en ny traktor, en ekonomibyggnad eller en ny skogsbilväg. Allt som har med näringsverksamheten att göra kan dras av i deklarationen, säger Tomas.

Med andra ord: alla kostnader som har med ditt skogsbruk att göra, som du sparat på dig tidigare kan du kvitta mot avverkningsintäkter och andra intäkter i verksamheten. Har du haft kostnader för totalt 100000 kan du avverka för 100000 utan att behöva skatta på den summan.

Det kan handla om kostnader för skogsvård som röjning, markberedning och plantering eller löpande kostnader såsom vägavgifter och försäkringar för maskiner. Du kan också dra av för inventarier såsom röjsågar och motorsågar eller tjänster som ekonomirådgivning.

För att jämna ut intäkter över tid kan man sätta in upp till 60 procent av virkeslikviden på ett skogskonto på banken. Har du avverkat för en miljon kan du sätta upp 600000 på ett skogskonto och få pengarna utbetalda under max tio år.

– Det är inte helt ovanligt att man kombinerar betalplan med skogskonto. Ett tips är att titta på när du behöver pengarna, vad du får för ränta och jämföra olika alternativ, säger Tomas.

Räntefördelning för privata köp

Om du vill göra privata inköp som inte har med ditt skogsföretag att göra är räntefördelning en bra möjlighet för att betala låg skatt. Då betalar du 30 procents skatt för pengar som du tar ut från verksamheten.

Varje år kan du som skogsägare göra en räntefördelningsberäkning. Då räknar du ut hur mycket räntefördelning du har möjlighet att göra. Beräkningen baseras på tillgångar minus skulder i verksamheten vid årets start.

– Om en skogsägare har en miljon i eget kapital i början av 2023, så får han eller hon just nu möjlighet att betala 30 procents skatt på 79400 kronor.

Hur stort belopp man får skatta 30 procent på styrs av något som heter statslåneräntan och kan variera över tid. Att beräkna räntefördelning är frivilligt för skogsägare, men viktigt, då det oftast är den bästa möjligheten att betala låg skatt.

När är rätt tid att avverka om man ser på ekonomin?
– Det är en kombination: bra virkespriser, rätt tillfälle utifrån skogens förutsättningar och så klart vad man själv har för ekonomiska behov. Vissa lever på sitt skogsbruk och behöver löpande inkomster från skogen, medan andra inte behöver det.

Trots ekonomisk oro har priserna på massaveden fördubblats på två till tre år. Om skogen är mogen och man inte avverkar kan den angripas av exempelvis röta och granbarkborre och så minskar
tillväxten. Då är det bättre att föryngra med ett nytt ungskogsbestånd som också ger dig rejäl tillväxt. Dessa aspekter bör man väga mot varandra när man sätter tidpunkten för avverkningen.

Hur ska man tänka med avverkning om man står inför ett generationsskifte?
– Är skogen mogen kan det ofta vara rätt beslut att avverka den och i stället lämna över växande ungskog till de nya ägarna. Som aktiv pensionär har du ofta möjlighet till en lägre beskattning på intäkter från skogen än generationen som kommer efter. Men skattesituationen är unik, så man bör titta på varje enskilt fall innan beslut.

Vi har en lågkonjunktur, finns det några risker med att avverka nu?
– Lågkonjunkturen är inget som syns på virkesmarknaden än. Vi har fortsatt höga priser för virket. Däremot har räntorna dragit i väg, så att låna pengar till att exempelvis köpa skog kan bli dyrare. Kan man däremot investera i ny skog med hjälp av intäkterna från avverkningen slipper man dyra lån.

Har du några tips på investeringar som man kan göra för pengar från en avverkning?
– Se till att vägnätet på fastigheten är i bra skick så att marken är lättåtkomlig. Kom i gång med föryngringen i tid. Markbered och plantera så snart du kan – det ger bättre förutsättningar för att få ett välmående framtida bestånd.

Några andra tips?
– Se över vad du har för konton i din verksamhet nu. Just nu finns det möjlighet att få två till tre procent ränta på bankkonton, då är det dumt att ha pengar på konton som ger en lägre ränta eller ingen ränta alls. Många är så vana vid låga räntor, så det är enkelt att glömma det.

– Avslutningsvis vill jag säga att det är bra att ta hjälp av en ekonomiexpert gällande skatteplaneringen, då det kan vara lite snårigt. Prata med din virkesköpare som kan hänvisa dig till rätt kontakt.

  Smart ekonomisk planering

 • Det finns många verktyg för att få minskad skatt. En tumregel om du inte lever på ditt skogsbruk, är att du inte ska behöva skatta mer än 30 procent.

  • Du kan sätta av intäkter från avverkning på ett skogskonto för att jämna ut skatteeffekten.
  • Kom ihåg att göra avdrag för alla kostnader som du haft i ditt skogsföretag.
  • Att en kostnad är avdragsgill innebär att du får ta upp den som en kostnad i din bokföring. Då minskar vinsten i verksamheten och även skatten, eftersom du betalar skatt utifrån hur stor vinsten är.
  • Du kan göra avdrag på allt från skogsvård till ekonomirådgivning. Även GPS och läsplatta kan räknas som arbetsverktyg i din verksamhet och är avdragsgilla.
  • Ta gärna hjälp av en ekonomisk rådgivare för att hitta de bästa lösningarna.
Text: Sanna Casson Foto: Lasse Arvidson