Aktuellt / Senaste nytt

Traditionella produkter från skogen

Publicerad 2017-01-01

Virket från skogen används till en rad olika produkter. Ett axplock av de mer traditionella produkter vi får från skogen är dessa:

Plank och brädor

Sågtimmer blir plank och brädor, som i sin tur används till att bygga allt från hus och inredning till möbler och leksaker. Trä är ett av våra viktigaste byggmaterial och förbrukningen i Sverige ligger på en hög nivå. Det går att använda trä i flera olika konstruktioner, till exempel flervåningshus och broar.

Pappersmassa

Massaveden blir pappersmassa, som används till olika typer av papper och förpackningar. Vid tillverkning av massa eller papper använder man nyfiber från skogen eller returfiber.

Nyfiber används vid tillverkning av mekanisk massa och kemisk massa. Av mekanisk massa tillverkas främst papper för tidningar, telefonkataloger och broschyrer, medan kemisk massa används till exempelvis skrivpapper, förpackningar och emballage.

Returfiber blandas ofta med nyfiber och slutprodukten blir tidningspapper, mjukpapper och kartong.

Bränsle

Grenar och toppar blir bränsle, som används för el- och värmeproduktion.

Foto: Ahlstrom-Munksjö