Aktuellt / Senaste nytt

TreetoTextile investerar i demoanläggning Nymölla

Publicerad 2021-02-23

TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, investerar nu 352 miljoner kronor i att bygga en demonstrationsanläggning i Sverige. Detta är ett avgörande steg mot kommersialisering av en ny hållbar textilfiber med skalbar teknik och låga tillverkningskostnader. Målet är att göra hållbara textilfibrer tillgängligt för alla.

Den globala efterfrågan på nya hållbara textilfibrer är stor och brådskande. TreeToTextile vill bidra till textilindustrins omställning genom att öka tillgången på hållbara textilfibrer. TreeToTextile utvecklar en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med låg miljöpåverkan till en attraktiv kostnadsnivå. Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber producerad av förnybar och hållbart framställd råvara från skogen.

Process för storskalig produktion

TreeToTextiles starka hållbarhetsprestanda bekräftas av en tredjepartsverifierad livscykelanalys1. I termer av hållbarhetsmål, skulle den nya tekniken innebära mindre användning av energi, kemikalier och vatten i jämförelse med produktion av konventionella fibrer. Den nya processen är avsiktligt utformad för att ha lågt energibehov och lågt behov av kemikalier. Den är konstruerad för att passa storskalig produktion, och inkluderar ett återvinningssteg för processkemikalier och vatten.

– Vår teknik har potential att minska textilindustrins miljöpåverkan avsevärt. Med våra ägares stöd, innovativa agendor, kunskap och storlek bedömer vi att TreeToTextile kan spela en viktig bidragande roll för att göra textilindustrin hållbar globalt, säger TreeToTextiles VD Sigrid Barnekow.

Sigrid Barnekow, vd för TreeToTextiles.

Sigrid Barnekow, vd för TreeToTextiles.

I vår startar byggnationen i Nymölla

TreeToTextile investerar nu i att bygga en demonstrationsanläggning för uppskalning av processtekniken. Kostnaden är 352 miljoner kronor, vilket finansieras med en investering på 275 miljoner kronor från ägarna, H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, och med 77 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Anläggningen kommer att byggas hos Stora Ensos pappersbruk Nymölla, i södra Sverige och byggnationen startar våren 2021. Produktionskapaciteten blir 1500 ton fiber per år.

Samarbete nyckel till förändring

– Nyckeln till att skapa verklig förändring är samarbete. Vi är en ung organisation och i början av vår resa, men genom att investera i en demonstrationsanläggning är vi äntligen vidare. Nu tar vi år av forskning och utveckling till verklighet, för att öka den biobaserade andelen på textilmarknaden, och på så sätt stödja textilbranschens arbete i att nå klimatmålen. Det är därför detta steg är viktigt, inte bara för TreeToTextile, säger Roxana Barbieru, ordförande för TreeToTextile / Vice President, Emerging Businesses and Alliances Management, Biomaterials på Stora Enso.

Träd blir textilier när H&M, Ikea och Stora Enso tillsammans med staten satsar drygt 350 miljoner på en ny fabrik i Nymölla.

    Demonstrationsfabrik i Nymölla för 352 miljoner

  • Företaget TreetoTextile bildades 2014. I dag ägs det till ungefär lika delar av Inter Ikea group, H&M Group, Stora Enso och Lars Stigssons bolag LSCS Invest. Demonstrationsanläggningen ska ligga vid Stora Ensos bruk Nymölla i Skåne, och blir en investering på 352 miljoner kronor – därav 77 miljoner från energimyndigheten. Bygget startar i vår och ska ta cirka ett år

Foto: Amanda Nilsson