Aktuellt / Senaste nytt

Två bilder säger mer än 1000 ord!

Publicerad 2020-11-24

Lika gamla tallar, men med olika skötselstrategier. Och visst skiljer det sig i tillväxt!

Tallarna på bilderna ovan är lika gamla. Området är markberett och planterat med gran, björken och tallen är självföryngrade.

Röjningen skiljer

På den högra bilden är det röjt två gånger, dessa tallar har hela tiden fått mycket ljus och aldrig varit beskuggade av löv. Den vänstra bilden visar ett litet område lämnat helt utan åtgärd efter markberedningen och planteringen. Dessa båda ytor ligger bredvid varandra. Det enda som skiljer dem åt är röjningarna.

Ljusälskade trädslag

Tallen och även björken är ljusälskande trädslag så kallade pionjärer. Gemensamt för pionjärträdslagen är att de är först med att återbeskoga kal yta, till exempel efter storm, brand eller ett markberett hygge. De är tåliga mot frost och har en hög ungdomstillväxt.

Våga röja bort löv!

Vill man lyckas med sin tallungskog måste man våga röja bort löv redan i ett tidigt skede då tallen är mycket känslig för beskuggning av löv. Räkna med två lövröjningar och därefter en slutröjning vid älgsäker höjd.

På högra bilden är det röjt två gånger och den vänstra bilden visar ett litet område lämnat helt utan åtgärd efter markberedningen och planteringen.

På högra bilden är det röjt två gånger och den vänstra bilden visar ett litet område lämnat helt utan åtgärd efter markberedningen och planteringen.

Före första röjningen. Höjden på tallarna är 0,5 till 1 meter.

Före första röjningen. Höjden på tallarna är 0,5 till 1 meter.

Efter första röjningen.

Efter första röjningen.

Text och foto: Annalena Andersson