Aktuellt / Senaste nytt

Upprustning av skogsbilväg i Mariestads kommun

Publicerad 2020-11-16

Efter mycket nötande och slitage under 15-års tid på en av Mariestads kommuns vägar så var det dags för upprustning. Skogliga åtgärder, jakter, bärplockare och annat friluftsliv har bidragit till att vägen blivit nedtryckt och fått stora hålor. Wester Skogsentreprenad AB samt F. Johanssons Skogsentreprenad fick i uppgift att ordna till detta.

Bra skogsbilvägar är viktiga för att få ett lönsamt skogsbruk. Både i samband med avverkningar och vid olika skogsskötselåtgärder. Men bra vägar underlättar även för friluftslivet så som jakt, motion och bärplockning. Särskilt när det ligger i närheten till tätbebyggt område som det gör just här.

Tänk på vägbredden!

 • Att tänka på vid nybyggnation eller upprustning är vägbredden.
 • Kantskär också vägarna på ett bra sätt så att vatten har möjlighet att rinna av.
 • Ta även bort träd som står i nära anslutning till vägarna så att vägen har chans att torka snabbare. Men det kanske viktigaste av allt är att våra virkestransportörer ska få bra förutsättningar att transportera virke på ett säkert och effektivt sätt.

Många fördelar med bra vägar

Ett välplanerat vägnät ökar framkomligheten i skogen. Dels underlättar det vid olika skogsskötselåtgärder, dels blir det lättare för virkesbilarna att lasta och hämta virket. Avverkningsarbetet blir mindre kostsamt och virket kan hämtas i rätt tid för industrin. Ju mer lättillgängligt virket i din skog är, desto bättre kommer du att få betalt. Ett väl utbyggt vägnät minskar också riskerna för körskador i skogen.

  Satsa på dina skogsbilvägar

  • Bra vägar underlättar framkomligheten och sparar energi och tid, och därmed även pengar.
  • Lättare att ta sig ut till markerna för till exempel jakt eller plocka bär och svamp.
  • Att bygga en skogsbilväg kan vara en mycket lönsam investering för din skog.
  • Viktigt för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden.
Text: Nils Densborn Illustration: Frida Axell