Vändningsmöjligheter, vägbredd, kurvor, fasta hinder ligger till grund för vägklassningen.

Vändningsmöjligheter, vägbredd, kurvor, fasta hinder ligger till grund för vägklassningen.

Aktuellt / Senaste nytt

Utbildning i vägklassning

Publicerad 2021-06-04

Den 19 maj utbildades vi på norra distrikt Kalmar inom projektet ”Branschgemensam vägklassning i Götaland” som utförs av Biometria. Det är inventering och klassning av totalt 10 000 mil skogsbilvägar i Götaland som nu pågår och beräknas vara klart 2023. Totalt jobbar 14 personer hos Biometria dagligen i projektet.

Tanken med projektet är att branschen ska ha förbättra förutsättningar att planera avverkningar och transporter vilket kommer hjälpa oss till en effektivare kedja och kortare ledtider. Samtidigt uppmärksammas eventuella brister på vägnätet vilket vi tror kommer att leda till punktinsatser och förbättringar av vägnätet generellt.

Vägbredden och vändningsmöjligheter

Utbildningen hölls av projektansvarige Jonas Karlsson på Biometria som visade mer exakt vad som inventeras så som vändningsmöjligheter, vägbredd, kurvor, fasta hinder och då i slutändan vilken typ av fordon som den aktuella vägen blir klassad för.

Ett exempel kan vara om vägen är framkomlig för bil med släp eller är det endast möjligt för lastbil utan släp att köra på vägen?
– Vanligaste orsakerna till att en väg inte klarar bil med släpvagn är att kurvorna inte är tillräckligt breda och att vändplatsen tyvärr ofta är underdimensionerade.

Undrar du som markägare om dina vägar har blivit klassade får du själv gå in på Biometrias hemsida och har du frågor kring detta kontaktar du din Sydvedare.

Här utbildar Biometria Sydved i vägklassning.

Här utbildar Biometria Sydved i vägklassning.