Aktuellt / Senaste nytt

Uttag av klena stammar vid förstagallring

Publicerad 2024-01-25

I Bredared utanför Borås genomför Sydveds gallringsentreprenör Nitta en förstagallring. Istället för att underröja innan gallringen tar man ut de klena stammarna till flis.

Det aktuella beståndet är cirka 30 år gammalt och har aldrig blivit röjt. I stället för att underröja skogen innan gallringen har Sydved tagit ut de klena stammarna till flis . Det har man gjort med hjälp av flerträdshantering på maskinen Eco Log 580.

Sortimentet heter delkvistad ved och är ett bra komplement i den här typen av skogar. De grövre stammarna i beståndet går till massaved och klentimmer, som i en vanlig konventionell gallring.

Maskinföraren Dan Törnblad på Nitta förklarar att det även blir mer ris i stickvägarna än vad det hade blivit i en vanlig gallring.

När man underröjer beståndet så hamnar de klena stammarna lite överallt i skogen. Vid en flisgallring hanterar aggregatet i stort sett alla träd och Dan kan därmed se till att topparna på träden hamnar i stickvägarna för att uppnå en spårlös avverkning.

Vi tycker att vi har skapat en fin blandskog med träd som har god potential att utveckla timmerdimensioner.

Text och foto: Daniel Ridderbjelke