Aktuellt / Senaste nytt

Vårda dina planteringar!

Publicerad 2019-01-29

Skogsägare som planterade i våras bör redan vid sommarens slut göra en första koll av återväxten på hygget. Ju tidigare en hjälpplantering sätts in, desto större är chansen att lyckas och få ett jämnt framtida bestånd.

Nya planteringar bör man kontrollera regelbundet under de första åren. Första gången helst redan vid sommarens slut, men senast 1–2 år efter plantering och sedan några gånger till under de första åren.

Om man märker att många plantor har dött eller om stora luckor har uppstått bör man hjälpplantera. Det är då viktigt att åtgärderna genomförs så snabbt som möjligt. Ju tidigare en hjälpplantering sätts in, desto större chans är det att lyckas och få ett jämnt framtida bestånd.

En tidig kontroll ger också vägledning till varför plantor har dött, till exempel på grund av konkurrerande vegetation, snytbaggar eller viltbete.

Vid självföryngring eller sådd kan man göra en första kontroll efter 1–2 år. Hjälpplantering kan utföras upp till 4–5 år efteråt, men helst lite tidigare, för att öka chansen att hjälpplanteringen lyckas.

Så här gör du en återväxtkontroll

  • Gå över hela hygget och försök skapa dig en bild av föryngringen. Om du är tveksam om föryngringen har lyckats kan du göra en stickprovskontroll med cirkelytor.
  • Börja med att fästa ett snöre som är 1,78 meter långt i en pinne. Sätt sedan ner pinnen i marken i mitten av provytan (som då blir 10 m2). Ett metspö på 1,78 meter funkar också.
  • Gå runt pinnen med utsträckt snöre och räkna alla huvudplantor som finns inom ytan. Antalet räknade plantor × 1000 = antal plantor per hektar.
  • Vill man vara riktigt grundlig går man längs raka linjer över hela hygget och lägger cirkelytor med 15–20 meters avstånd. Men vanligast kanske är att man mäter upp en cirkelyta och räknar plantor på områden där man med blotta ögat kan se att resultatet inte ser så bra ut.

Hjälpplanteringen

Välj stora och snabbväxande plantor. Kanske måste även markberedningen bättras på för att få ett bra resultat. Det är viktigt att det är rent från vegetation runt plantan.

Anläggning av ny skog enligt Skogsvårdslagen

Enligt Skogsvårdslagen är man skyldig att anlägga ny skog efter en avverkning och en tillfredställande föryngring måste finnas inom 5 år. På den bördigaste marken måste det finnas 2300 tall- eller granplantor per hektar. På alla marker för björkplantor är siffran 2000 plantor.

Text: Sydved Illustration: Frida Axell