Den här nybyggda skogsvägen behöver en mindre vägtrumma för att den nya vägen inte ska bli en barriär för det naturliga vattenflödet.

Den här nybyggda skogsvägen behöver en mindre vägtrumma för att den nya vägen inte ska bli en barriär för det naturliga vattenflödet.

Aktuellt / Senaste nytt

Vattenflöden – en viktig del av ditt skogsbruk

Publicerad 2023-03-16

Håll lite koll på vattenflödena på din fastighet, speciellt vid den här årstiden när det är som lättast att ”följa flödena”.

På en av bilderna syns en relativt nybyggd skogsväg, där en mindre vägtrumma behövs för att den nya vägen inte ska bli en barriär för det naturliga vattenflödet. När vägen byggdes sommaren 2022 var det svårt att se var trumman bäst borde placeras, men nu är det tydligt när vattenflödet är stort och ytvattnet står högt mot vägbanan.

På den andra bilden syns ett gammalt igenvuxet dike i en granplantering som nu har rensats för hand. Ett rejält slitsamt arbete men det blev skonsamt och prydligt i skogen.

Ett tips för den flitige som vill rensa mindre diken för hand: Gör det vid en blöt period för att se att fallet blir lagom och för att grästuvor och liknande då lättare släpper.

Givetvis är det oftast mest lämpligt att rensa diken med en grävmaskin, men mindre stopp i form av grenar och dylikt tas med fördel bort förhand.

Den här nybyggda skogsvägen behöver en mindre vägtrumma för att den nya vägen inte ska bli en barriär för det naturliga vattenflödet.

Den här nybyggda skogsvägen behöver en mindre vägtrumma för att den nya vägen inte ska bli en barriär för det naturliga vattenflödet.

Ett gammalt igenvuxet dike i en granplantering. Diket har rensats för hand, ett rejält slitsamt arbete, men det blev skonsamt och prydligt i skogen!

Ett gammalt igenvuxet dike i en granplantering. Diket har rensats för hand, ett rejält slitsamt arbete, men det blev skonsamt och prydligt i skogen!

Text och foto: André Gustafsson