Aktuellt / Senaste nytt

Vattnets betydelse i landskapet

Publicerad 2022-04-01

I Finsjö utanför Fliseryd arrangerade Skogsstyrelsen en informationsdag om vattnets betydelse i landskapet. Skogsägarna fick information om både vattenskötsel och naturvårdande skötsel.

Skogsstyrelsen hade en informationsdag om vattnets betydelse i landskapet. De talade om olika projekt som anordnas bland annat för att skapa svämmområden där man pluggar igen diken för att återskapa våtmark.

Som markägare kan man söka ett så kallat naturvårdsavtal för dessa åtgärder. Platsen var i Finsjö utanför Fliseryd, här har Skogsstyrelsen skapat en slinga med olika stationer med information om både vattenskötsel och naturvårdande skötsel.

På plats var även Thomas Nyden och Peter Johansson ifrån Emåförbundet. De pratade om förbättringar som gjorts längs Emån under de sista årtionden, samt om åtgärder som industrin och jordbruket har gjort för att förbättra vattenkvaliteten.

Det skapas också nya faunapassagen som tillåter fisk att komma förbi vattenkraftverk och dammar, för att sedan komma upp i ån för att leka. De ser även positivt på hur skogsbruket har förbättras med bättre hänsyn/kantzoner mot vatten.

Text och foto: Jakob Karlsson