Aktuellt / Senaste nytt

Veteranisering – ett sätt att öka naturvärden i skogen

Publicerad 2022-09-07

Hur ökar man den biologiska mångfalden i sin skog? En relativt ny metod är veteranisering, när man ”skadar” unga träd för att få dem att åldras snabbare. Det säger studenten Michèle Zeiher som i våras gjorde sitt projektarbete på Sydved.

Svenska skogar fascinerar inte bara oss som bor i Sverige. De kan även få en skogsstudent från Tyskland att styra kosan norrut och göra sitt projektarbete här. 22-åriga Michèle Zeiher, som pluggar till skogskandidat på ett universitet i södra Tyskland, tvekade inte när hon fick chansen att göra praktik i Sverige och på Sydved.

– Jag älskar det svenska landskapet, vi har inte så många lika fina skogar där jag kommer ifrån. Sen var jag också nyfiken på svenskt skogsbruk, säger Michèle Zeiher.

Betygsättning av bestånd

Hennes primära uppgift var att inventera och betygsätta bestånd i klassen naturvård med skötsel. Och sen komma med konkreta förslag på hur man som skogsägare ska göra för att bevara eller till och med öka naturvärdena i sin skog.

– En vanlig dag hade jag en lista med olika områden som jag gick igenom och kollade av utifrån en mall för naturvärdesbedömning, säger Michele och ger exempel på vad som karaktäriserar skogar med höga naturvärden.

– Ofta finns där många gamla träd samtidigt som det är en stor variation av trädslag. Det finns döda träd, i många olika stadier, träd med håligheter samt lövträd som asp, sälg och ädellöv.

Eken mest värdefull

För att bevara naturvärdena i skogen så handlar det ofta om att ta bort granar, som nu eller längre fram i växtperioden riskerar att skugga ädla lövträd, som bok, alm, avenbok, lind, ek och vildkörsbär. Av dessa är det eken som är den mest artrika, och därmed mest värdefulla.

– När det sedan gäller att öka naturvärdena så är en viktig åtgärd att skapa död ved av olika trädslag. Ett sätt att göra det är genom veteranisering, förklarar hon.

Veteranisering "skadar" träden

Veteranisering är ganska nytt, och innebär att man ”skadar” unga träd för att få dem att åldras snabbare och bli attraktiva boplatser för fåglar, insekter och svampar. Det leder i sin tur till ökad biologisk mångfald.

– Det man som skogsägare kan göra är att till exempel såga upp hackspettshål, borra hål, imitera blixtnedslag genom att elda på stammen, säger hon. Då snabbar man på åldrandet och skapar viktiga livsmiljöer.

Jag älskar det svenska landskapet, vi har inte så många lika fina skogar där jag kommer ifrån. Sen var jag också nyfiken på svenskt skogsbruk.
Michèle Zeiher
Michèle Zeiher

Michèle Zeiher

  Veteranisering

 • Veteranisering snabbar på ett träds åldrande och skapa viktiga livsmiljöer. Skapa gamla strukturer i ett ungt träd, utan att döda det.

  • Såga upp hackspettshål
  • Imitera blixtnedslag
  • Imitera brand
  • Bryta av grova grenar
  • Såga ut naturliga holkar
  • Ringbarka stammar
  • Blottlägga mineraljord

  Vad är NO och NS?

 • NS och NO används som begrepp i skogsbruksplaner.

  NO, naturvård orört: Område i skogen där naturvärdena gynnas bäst genom att lämnas för fri utveckling.
  NS, naturvård skötsel: Område där det krävs aktiv skötsel för att behålla dagens naturvärden eller ännu hellre öka områdets naturvärden.

Text: Annsofie Öhman