Aktuellt / Senaste nytt

Viltbete av avverkningsrester

Publicerad 2020-12-07

Under höst och vinter börjar klövviltet äta mer kvistar och knoppar. När vi kommer längre ifrån vegetationsperioden blir det än viktigare att lämna någon topp till viltet. Till exempel ett smakligt trädslag såsom tall!

Vid en slutavverkning med grot-uttag toppas högen med betesbegärligt trädslag överst i högen. Detta kräver då endast att skördarförare tar det ”godaste” trädslaget som sista träd innan förflyttning till nästa virkeshög.

Vid gallring lämnas toppar mellan vägar. Det är då viktigt att de ej körs över, utan får ligga bredvid stickvägen. Djuren vill ha det rent och gärna högt placerat i terrängen för att enkelt kunna äta av avverkningsresterna.

Varje tugga i avverkningsrester är en tugga mindre i ungskogen.
Mattias Svensson, distrikt Jönköping
Text: Carl Philip Sandberg Foto: Mattias Svensson