Aktuellt / Senaste nytt

Vindskydd efter slutavverkning!

Publicerad 2019-01-24

Att noga planera skogsvårdsåtgärder är en viktig del i ett roligare skogsägande.

För bästa överblick rekommenderas en skogsbruksplan där det enkelt går att skilja på skoglig data som t ex ålder och tidpunkt för kommande åtgärd i varje enskilt bestånd.

Här har man en lämnad lövzon i sydvästläge för att hjälpa gallringen att stå emot vinden efter att intilliggande skog har slutavverkats. Detta är ett bra exempel på god planering i ett försök att undvika skador.
Lövridån skapar även bomiljöer för fåglar och insekter i takt med att dimensionerna ökar.

Text och foto: Johan Olsson