Aktuellt / Senaste nytt

Virkets väg till industri

Publicerad 2019-11-11

Följ boktimrets resa från att virket lastas på timmerbilen till det att virket lastas av vid industrin.

Det krävs en oerhörd skicklighet hos chauffören att lasta virket. Här vägde den tyngsta stocken hela 2,2 ton. Har du bokskog som är i behov av gallring eller ljushuggning så kontakta din Sydvedare!

Övergrova boktimmerstockar lastas på timmerbilen. Endast sju stockar fick plats viktmässigt, trots att där var gott om plats på höjden. Tyngsta stocken vägde 2,2 ton. Chauffören på Skogslogistik hälsar att det gäller att ha tungan rätt i mun vid lastning av bitar som dessa.

Övergrova boktimmerstockar lastas på timmerbilen. Endast sju stockar fick plats viktmässigt, trots att där var gott om plats på höjden. Tyngsta stocken vägde 2,2 ton. Chauffören på Skogslogistik hälsar att det gäller att ha tungan rätt i mun vid lastning av bitar som dessa.

Här är hela ekipaget är fullastat, med en vikt på cirka 64 ton. Observera att släpen är lastad med ”grovbok” som har betydligt lägre kvalitetskrav än boktimret.

Här är hela ekipaget är fullastat, med en vikt på cirka 64 ton. Observera att släpen är lastad med ”grovbok” som har betydligt lägre kvalitetskrav än boktimret.

Här är vi vid upplaget vid industri, där en höglyftande terminalkran hjälpte timmerbilen att lasta av det grova virket.

Här är vi vid upplaget vid industri, där en höglyftande terminalkran hjälpte timmerbilen att lasta av det grova virket.

Text och foto: André Gustafsson