Manuella skogsarbetare

Roger Aldenhamn

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Rasmus Håkansson

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Johan Nygren

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Niclas Johansson

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Dan Lönnkvist

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Sten Pålsson

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Sebastian Levin

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Magnus Sandström

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Stefan Johnsson

Manuell skogsarbetare
Område Syd

Skogligt kunnande

Din Sydvedare har gediget kunnande om bland annat: gallring, avverkning, skogsvård, naturvård, virkessortiment och skoglig ekonomi. Inte sällan bor Sydvedaren inom sitt ansvarsområde, vilket borgar för god lokalkännedom.

Enkla och snabba kontaktvägar

En stor fördel med bara en kontakt är att det blir enkla och snabba kontaktvägar. Du kontaktar din Sydvedare via telefon, mejl eller dina egna sidor Min skog.

Kostnadsfri rådgivning

Din Sydvedare träffar dig gärna för kostnadsfri skoglig rådgivning. Fråga om allt från plantering till föryngringsavverkning – och lite till. Krävs fördjupad kunskap kan vi anlita någon av experterna inom vårt nätverk.