Inspiration / Djur och natur

Eken – stark och stolt

Publicerad 2020-09-25

Ädel och äkta. Eken förtjänar epitetet "trädens konung". Under hundratals år utgjorde den ryggraden i vårt lands krigsplanering när den svenska kronan hade ensamrätt till ektimmer på böndernas marker för skeppsbyggnation. Även om just den funktionen försvunnit behåller eken sin starka ställning som exklusivt material i möbler och inredning.

Eken är vårt vanligaste ädellövträd och förekommer i två arter i Sverige. Skogsek (stjälkek) är den vanligaste. Bergek (druvek) är ganska allmän i Götaland, särskilt i kustområdena. Eken växer naturligt upp till södra Värmland och i nordost till Dalälven. Den mesta eken finns i blandskogar tillsammans med gran, tall och björk. För att växa bra vill eken ha goda marker med djupt jordlager, gärna med lerinblandning. Eken bildar normalt ett djupt rotsystem och är vårt mest stormtåliga trädslag. Under gynnsamma förhållanden kan den bli över 1000 år.

Användningsområden

Möbler, parkettgolv, trappor, trösklar, fönsterkarmar, dörrar, paneler och listverk liksom vin-, whisky- och sherryfat.

Beständighet

Ekens kärnved har den bästa beständigheten mot röta av våra inhemska trädslag. Splintveden är inte lika beständig, men går bra att impregnera och behandla med träskyddsmedel.

Omloppstid

Ofta över 120 år.

Bladen

Bladen är avlånga med runda flikar. Ovansidan är mörkgrön, kal och undersidan blekgrön, kal eller glest stjärnhårig.

Barken

Grov och skrovlig. Innehåller garvsyra som kan användas till garvning av skinn.

Hängen och ollonen

Eken är en sambyggare (han- och honblommor förekommer på samma träd). Hanhängena är långa och hängande medan honblommorna är få och samlade tillsammans. Ekollonen är 2-3 cm långa och samlas i spetsen på en lång fruktställning.

Virket

Hårt och starkt. Kärnveden kännetecknas av en något mörkare ton än splintveden.

Folkhistoria

I den nordiska mytologin var eken helgad åskguden Tor. Om åskan slog ner i en ek sågs den som åskgudens boning och fick under inga omständigheter fällas. Ekarna fungerade också som livets och fruktbarhetens symbol. Trädkultur som innebar att ekarna skyddades och vårdades.

Styrkor

Röttåligt, hårt och estetisk vackert. Eken i skogsmiljön skapar dessutom en luftig växtmiljö, som gör det möjligt för en rik undervegetation som sippor och andra örter att frodas. Många insekts- och djurarter trivs och lever i ekmiljön.

Visste du att..

...ekträ ger en fin, mild rökton till kött eller fisk. Testa att lägga en bit ekträ (torrt och utan bark) på kolen nästa gång du grillar. Lax som varmrökts med ek är en höjdare.

Text: David Söderlind Foto: Hans Strand