Inspiration / Djur och natur

Sveriges träd: tall (pinus sylvestris)

Publicerad 2020-03-13

Vindpinad och krokig på heden vid havet. Stolt och stiligt vajande över föryngringsavverkningen. Stark, rak och kraftfull på den sandiga mon.

Tallen trivs i det svenska landskapet. Och vi trivs med den. Näst efter granen är tallen Sveriges vanligaste träd. Med sina djupgående rötter växer den allra bäst på torrare marker; hällmark, sandmark och hedar. Skogen där tallen dominerar känns luftig och ljus. Samtidigt mäktig och stark med de långa mastlika stammarna.

Omloppstid
80–100 år i södra Sverige.

Barren
Långa, spänstiga. Sitter två och två.

Barken
Rödgul, tunt pappersartad när tallen är ung. På äldre tallar: gråbrun skorpbark.

Kottarna
Blommar i maj, juni. Först gröna, men när den mognat (året efter) brungrå.

Virket
Kallas för furu. Mörk och rötfast kärna med ljusare ytved, lättbearbetat, starkt.

Används till
Konstruktionsvirke, inredning och möbler. Klenare virke blir pappersmassa och träfiberplattor. Kåda och tjärved kan användas för att framställa tjära och terpentin. Tallbarren kan användas för att göra eterisk olja.

Folkhistoria
Suptallen är en tall utmed en färdväg där resande förr brukade stanna till för att rasta. Och ta sig en sup. Suptallen fungerade som vägmärke och hade ofta ett säreget utseende så att den var lätt att känna igen.

Risker
Märgborren, skadar årsskotten så att tillväxten blir nedsatt. Älgen gillar tallens skott och skadar plantor och unga tallar.

Styrkor
Starkt, nedåtgående rotsystem gör tallen tålig mot vind. Trivs med stor växtkraft på mager, torr hedmark likväl som på fuktig, mager myrmark.

Mjuka rötter från unga, mindre tallar, kan kokas och ätas. Tall betraktas som en av de viktigaste vilda växterna i en överlevnadssituation.
Text: David Söderlind