Inspiration / Jakt och friluftsliv

Ett torn för säker och bra jakt

Publicerad 2019-08-09

Ett välbyggt torn är viktigt för en säker och bra jakt. Här berättar vi hur du går tillväga.

Placering

Placeringen är viktig för att få ett lyckat resultat. Försök att placera ditt jakttorn nära en skogsridå. Då blir det oftast lättare att smyga dit osedd samtidigt som du får mycket kamouflage när du sitter i tornet.

Bygglov och bygganmälan

Det krävs inget bygglov eller bygganmälan för att uppföra ett jakttorn. I jakträttsavtalet med markägaren bör du tänka på att ta med rätten att bygga jakttorn och placera ut det på marken.

Märk upp jakttornen

Sätt upp varningsskyltar som talar om att tornet beträds på egen risk. Observera dock att du som ägare av ett jakttorn ändå inte frias från ansvar. Vill man vara på den säkra sidan kan det därför vara bra att kunna ta bort stegen till jakttornet så att obehöriga inte kan ta sig upp i tornet.

Materialval

Ett jakttorn utsätts med tiden för stora påfrestningar i form av temperaturvariationer, fukt och belastning. Välj därför material av god kvalitet som är anpassat till det hårda utomhusklimatet.

Välj tryckimpregnerat trä klass ntr/a till:

  • trä i kontakt med mark
  • trä i konstruktioner där personsäkerheten kräver att dessa inte försvagas (till skydd mot olycksfall)
  • trä som är svårt att byta ut efter inbyggnad i fuktig miljö

Välj tryckimpregnerat trä klass ntr/ab till:

  • oskyddat trä ovan mark

Börja bygg!

Det här är ett jakttorn av klassisk variant som lämpar sig både för låga och höga torn. Bygg de båda gavlarna och anpassa dem i lämplig höjd. Spika sedan ihop dem med en tvärslå enligt den tredje bilden. När golvet och sidoväggarna byggs bidrar dessa till tornets stabilitet.

Text: David Söderlind