Inspiration / Jakt och friluftsliv

Så hjälper du viltet i vinter

Kalla och snörika vintrar är det svårt för vilda djur och fåglar att få tag på föda – och du kan då behöva stödutfodra. Se utfodringen som en investering i ditt viltbestånd. Här är de bästa tipsen!

Ge skydd och fri sikt

Foderplatsen ska både ge skydd och ligga fritt så att rovdjur kan upptäckas. Om det finns öppet vatten i närheten, placera gärna utfodringen i anslutning till vatten. Vätska är viktigt även på vintern. Foderplatsen ska inte heller ligga nära vägar. Och om det är mycket snö; ploga gärna upp stråk fram till foderplatsen, som flyktväg om det dyker upp rovdjur.

Flera foderplatser

Det ska helst finnas fler foderplatser, minst 50 meter från varandra, så att även de ranglåga djuren kommer åt att äta.

Utfodring

Utfodra klövvilt med fuktigt ensilage, spannmålskross eller foderpellets. Havre, vete och ärtor är också uppskattat. Torrt hö är olämpligt, om det inte är proteinrikt och ges under hela vinterhalvåret.

Fäll aspar

Fäll aspar eller andra lövträd till viltet. Rådjuren äter knoppar från asp och björk. Älg och hare betar grövre ris och barken.

Fåglar

Foderplatser för fåglar bör läggas nära risiga buskar, som skydd mot rovdjur. Fasaner och rapphöns äter helst vete. Det bör även finnas grovt grus bredvid maten.

Utfodra hela vintern

Helst bör man utfodra under hela vinterhalvåret, men det är aldrig för sent att börja! Och har du börjat utfodra – och fortsätt hela vintern.

Text: Annsofie Öhman