Inspiration / Kultur och tradition

Idag firar vi Lucia!

Lucia är en förhållandevis modern tradition som tog fart under 1920-talet. Tillsammans med advent är det inledningen på julen.

​Lucia firas den 13 december och är tillsammans med advent, inledningen på julfirandet i Sverige. Lucia i Sverige är en blandning av både förkristna och kristna figurer och denna tradition har spridit sig till andra nordiska länder, och i viss mån också utanför Norden.

Lucia är även ett helgon i romersk-katolska kyrkan med ursprung från Sicilien. Dagens nordiska luciafirande har dock inte mycket gemensamt med helgonkulten.

Själva luciafirandet i Sverige, med en ljusbärande lucia i procession eller följe, är en modern tradition som tog fart under 1920-talet. I det äldre bondesamhället förknippades däremot lucianatten mest med övernaturliga väsen.

Källa: Wikipedia och Nordiska museet