Inspiration / Kultur och tradition

Raskar räven över isen i juletid?

Kanske blir det en svängom runt julgranen med ​"Räven raskar över isen" nu i juletid? En sånglek med anor från slutet av 1670-talet.

"Räven raskar över isen" är en gammal sånglek från slutet av 1670-talet. Gemensamt för sånglekarna är att man utför det sången handlar om: "…så här gör sotaren var han går, och var
han sitter och var han står…".

Idag sjungs sånglekar framför allt när vi dansar runt julgranen eller midsommarstången.

Och räven, visst raskar den över isen, hungrig och säkert spanande efter byten. Mest nattetid, men sorkar, fåglar och harar får passa sig under dygnets ljusa timmar också. Och kanske är det rävens skicklighet som jägare som ligger bakom talesättet "Listig som en räv".

Text: Annsofie Öhman Foto: Kenneth Johansson