Ahlstrom-Munksjös fabrik ligger mitt i staden, intill Munksjöns strand. Tillverkningen kräver rent och klart vatten som inte smutsar ner massan och påverkar det elektrotekniska pappret negativt. Färskt vatten från Vättern pumpas via Munksjön direkt in i produktionen. Foto: Cecilia Stråth.

Ahlstrom-Munksjös fabrik ligger mitt i staden, intill Munksjöns strand. Tillverkningen kräver rent och klart vatten som inte smutsar ner massan och påverkar det elektrotekniska pappret negativt. Färskt vatten från Vättern pumpas via Munksjön direkt in i produktionen. Foto: Cecilia Stråth.

Aktuellt / Senaste nytt

Elektrotekniskt papper sätter Munksjön på världskartan

Publicerad 2020-01-10

Mitt inne i centrala Jönköping har Ahlstrom-Munksjö, en av Sydveds ägare, sin fabrik. Den är inte bara svensk industrihistoria, utan här tillverkas också världens bästa elektrotekniska papper. Hemligheten är högklassig fiber från den svenska skogen och rent vatten från Vättern.

Historien om Ahlstrom-Munksjö börjar redan 1283 när en grupp Franciskanermunkar kom till Jönköping och anlade ett kloster vid Lillsjön. Sjön, som så småningom döptes om till Munksjön, kom att bli central för stadens tillväxt och industrialisering. Det ursprungliga klostret är borta sedan länge men många gatunamn och platser som Klostergatan, Munkgatan och Munkplan skvallrar om historien. Klostret var byggt i tegel – ett material som även i dag sätter sin prägel på Munksjös fabriksområde, där du också hittar Sydveds huvudkontor.

Munksjö pappersbruk bildades 1862 och fick sitt namn efter fabrikens läge vid Munksjöns strand. 1885 uppfanns sulfitprocessen av ingenjör Müntzing på Munksjö och man började koka pappersmassa som gav ett mycket starkt papper, så kallat kraftpapper, som patenterades. Processen förfinades sedan ytterligare och pappret tvättades i ett flertal steg, vilket innebar att det fick en kvalitet som lämpade sig för isolering.

I kölvattnet av samhällets elektrifiering ökade behovet av elektrotekniskt papper för isolering av kablar och transformatorer och i dag är fabriken i Jönköping världsledande inom området.

Mitt i smeten

Produktionen sker fortfarande i Munksjös anrika fabrikslokaler mitt i stan, vägg i vägg med det nya bostadsområdet Munksjöstaden. Arkitekturen har anpassats för att harmoniera med den gamla bruksmiljön och den levande stadsdelen kännetecknas av sitt vattennära läge och mysiga kaféer och restauranger. Men hur många av de boende känner till att en högteknologisk pappersprodukt tillverkas på andra sidan fabriksgrindarna?

– De flesta har nog ingen aning om vad det är vi producerar, många Jönköpingsbor tror nog att vi gör toalettpapper – vilket faktiskt också tillverkades här en gång i tiden. Men faktum är att elektrotekniskt papper från Ahlstrom-Munksjö i ett internationellt perspektiv kan jämställas med andra svenska varumärken som Sandvik eller Atlas Copco. Vi är lika framstående inom vår nisch och är globalt marknadsledande inom elektrisk isolation, säger Anders Hellstadius som är marknadschef för Ahlstrom-Munksjö Electrotechnical Paper.

Att Ahlstrom-Munksjö är så framgångsrikt inom segmentet är en kombination av kompetens, teknisk innovation och fantastiska råvaror, menar Anders Hellstadius.

– 1909 började vi leverera till Liljeholmens kabel, Asea ABB och NKT. Det är alltså få som slår oss på fingrarna erfarenhetsmässigt.

I ett internationellt perspektiv är elektrotekniskt papper från Ahlstrom-Munksjö ett lika starkt svenskt varumärke som Sandvik eller Atlas Copco.
Munksjö Pappersbruk grundades 1862 och det första elektrotekniska pappret tillverkades här 1909. Fabriksområdets klassiska tegelarkitektur tas tillvara när det nya bostadsområdet Munksjöstaden växer fram. Foto: Tommy Hvitfeldt

Munksjö Pappersbruk grundades 1862 och det första elektrotekniska pappret tillverkades här 1909. Fabriksområdets klassiska tegelarkitektur tas tillvara när det nya bostadsområdet Munksjöstaden växer fram. Foto: Tommy Hvitfeldt

Långa fibrer

Ahlstrom-Munksjös elektrotekniska papper används inte bara till kablar och transformatorer på land, utan också i sjökablar. Kablar och transformatorer är oljeimpregnerade. Elektrotekniskt papper suger åt sig och bär olja, och tillsammans skapar pappret och oljan ett isolerande skikt.

Kvalitetsmässigt har Ahlstrom-Munksjö tillgång till de råvaror som är absolut viktigast för att framställa ett högpresterande elektrotekniskt papper: långa fibrer från långsamväxande nordisk tall och gran (massan levereras av Billingsfors bruk och kommer huvudsakligen från dalsländska skogar) samt rent vatten.

– Att pappret består av långa fibrer som kan binda ihop sig är mycket viktigt för de isolerande egenskaperna. Men det är också avgörande att pappersmassan inte blir smutsig när den tvättas – vattnet måste alltså vara mycket rent. Här är vi unika, eftersom vi har en lång tub som går via Munksjön och Rocksjön ut i Vättern som är Nordeuropas största sötvattenreservoar. Härifrån hämtar vi klart och rent vatten som vi tvättar vårt papper med.

Hög kapacitet

Fabriken i Jönköping levererar till kunder i 50 länder.

– Det faktum att vi här är specialiserade på en enda produkt gör att vi har fullt fokus på försörjningskedjan. Kunderna kan få sitt papper tillverkat helt och hållet efter sina specifikationer och rulldimensioner. Vi producerar alla kvaliteter enligt ett rullande schema en gång i månaden vilket gör att vi kan erbjuda en hög tillgänglighet. Framtiden ser dessutom ljus ut. Globalt är behovet av utbyggnad och renovering av befintliga kraftförsörjningssystem stort, säger Anders Hellstadius.

– På lång sikt tror vi på en växande marknad i takt med att utbyggnaden och förtätningen av städerna fortsätter. Eftersom vi finns på många olika marknader har vi möjlighet att vara med i den utveckling som sker bland annat i Afrika och Indien. Tillgång till elektricitet och ljus är grunden för en god levnadsstandard och något som prioriteras. Elektrisk isolation är inte dyrt men är den absolut viktigaste delen i en transformator eftersom det blir oerhört dyrt om slutprodukten sönder. Därför är kvaliteten på det elektrotekniska pappret jätteviktig. Här har Ahlstrom-Munksjö mer än
100 års beprövad erfarenhet och ett mycket gott renommé.

I fabriken finns världens bredaste kräppmaskin. Maskinen mäter 3,2 meter och ger stora möjligheter att kundanpassa leveranserna. Foto: Tommy Hvitfeldt

I fabriken finns världens bredaste kräppmaskin. Maskinen mäter 3,2 meter och ger stora möjligheter att kundanpassa leveranserna. Foto: Tommy Hvitfeldt

Elektrotekniskt papper används som isolering i elektriska kablar på land och i vatten samt i transformatorer. Förmågan att binda oljan ger de isolerande egenskaperna. Pappret tillverkas av långfibriga gran- och barrfibrer. Foto: Ahlstrom-Munksjö

Elektrotekniskt papper används som isolering i elektriska kablar på land och i vatten samt i transformatorer. Förmågan att binda oljan ger de isolerande egenskaperna. Pappret tillverkas av långfibriga gran- och barrfibrer. Foto: Ahlstrom-Munksjö

Ahlstrom-Munksjö har ett eget laboratorium för noggranna kvalitetskontroller från råvara fram till färdig produkt. Här testas papprets elektriska och kemiska egenskaper, fukthalt och dragstyrka. Foto: Tommy Hvitfeldt och Ahlstrom-Munksjö.

Ahlstrom-Munksjö har ett eget laboratorium för noggranna kvalitetskontroller från råvara fram till färdig produkt. Här testas papprets elektriska och kemiska egenskaper, fukthalt och dragstyrka. Foto: Tommy Hvitfeldt och Ahlstrom-Munksjö.

Text: Amelie Bergman