Aktuellt / Senaste nytt

Gallring för att återskapa kulturmiljöer

Publicerad 2020-08-03

Under juni månad utförde Sydved en gallring med målet att återskapa och framhäva gamla kulturmiljöer i området kring Södra Unnaryds Hembygdsgård. Ett bra utflyktsmål för hela familjen!

Åkershults Skogstjänst AB tillsammans med Ingemar Steneteg har utfört arbetet kring hembygdsparken och de största utmaningarna var att lyckas skona marken samtidigt som grenar och toppar rensades från marken för att få en parkliknande känsla.

Gallringsåtgärden inriktades på att glesa ut lövträden och friställa träd med kulturspår. Eftersom flertalet byggnader från närområdet har varit flyttade till hembygdsparken så ingick det en hel del avverkning av träd intill äldre byggnader.

Unnaryds hembygdspark är ett perfekt utflyktsmål för hela familjen, där möjligheten finns att leva sig tillbaka i tiden och lära sig mer om historien.

Här kan du läsa mer om Unnaryds Hembygdspark

Text och foto: Anders Persson