Aktuellt / Senaste nytt

Naturvårdshuggning i Jära

Publicerad 2022-05-05

Under senvinter och tidig vår utförde vi en avverkning utmed Nissan. Markägare Fredrik Åström har ett naturvårdsavtal på denna del av sin skogsmark.Therese Helgesson och Kjell Molin på Länsstyrelsen har varit med och beskrivit hur de vill ha avverkningen utförd.

För att ge mer variation, ståndplatser för fisk och till viss del föda för insekter så har vi har skapat mer störning i vattnet genom att placera ut ved i vattnet.
– Granar har fått lämna plats för lövträden nära vattnet, vilket leder till mer fällda löv i Nissan mer mat för insekter och fisken. Speciellt alens löv är värdefulla i vattnet.

Avverkning utfördes i början av april av Hultsjös skogsmaskiner och skotningen utfördes av Toimis skogstjänst.

Mötet inför avverkning

Mötet inför avverkning

Daniel Josefsson Hultsjöskogsmaskiner AB, Fredrik Åström Markägare och Kjell Molin Länsstyrelse

Daniel Josefsson Hultsjöskogsmaskiner AB, Fredrik Åström Markägare och Kjell Molin Länsstyrelse

Under arbetets gång.

Under arbetets gång.

Resultatet efteråt.

Resultatet efteråt.

Text och foto: Mattias Svensson