Aktuellt / Senaste nytt

Så gallrar du ek

Publicerad 2019-12-13

Är du lycklig ägare av ekskog? Eller drömmer du om att ha en? I Skåne finns Sveriges allra bästa ekmarker – och därmed också landets främsta expertis inom området. Sydveds Håkan Björck har lång erfarenhet av att gallra i ekbestånd – det här är hans bästa tips till dig som går i gallringstankar.

  • För att lyckas med din ekproduktion behöver du ha en tät föryngring att jobba med. Se ut huvudstammarna redan i ett tidigt stadium och gynna dessa i kommande åtgärder, både röjning och gallring. Prioritera de stammar som är rakast, snitsla eller måla på dem så att de är lätta att identifiera.
  • Gallring av ekskog skiljer sig från gallring av tall och gran. Eken kräver ett flertal, återkommande gallringar jämfört med de två till tre gallringar som är gängse i barrskog. Den första gallringen sker när ekbeståndet är i 30-årsåldern.
  • Därefter gallras beståndet regelbundet i intervaller om cirka 5–7 år, allt är förstås beroende av tillväxt och markens bonitet.
  • Eken sätter så kallade vattskott som du gärna kan passa på att stamkvista i samband med gallring. På det sättet skapar du goda förutsättningar för en rak och kvistfri stock.
  • Ädellövsbestånd kräver att man gallrar ofta, vilket ger helt andra ekonomiska förutsättningar än vid gallring av gran och tall. Känns det tungt? Trösta dig med att ek kan vara mycket välbetalt när det väl är dags för slutavverkning.
  • Tänk på att när du väljer att plocka bort gran för att prioritera ek eller om du låter tidigare barrskog ersättas av ek genom plantering eller naturlig föryngring – så har du omvandlat skogen till ädellövsmark. Därmed kräver lagen att du fortsätter att bruka marken som ädellövskog i framtiden. Det gäller även om du tvingas göra om föryngringen.
Text: Amelie Bergman Foto: Mattias Bokinge