Aktuellt / Senaste nytt

Sydved skapar beredskap för läget med Coronaviruset

Publicerad 2020-03-31

Med anledning av Coronaviruset så vidtar Sydved åtgärder för att minska risken för smittspridning samt säkerställa att den ordinarie verksamheten flyter på.

För Sydved kommer hälsa och säkerhet alltid i första hand, och vi har därför genomfört olika åtgärder för att minska risken för smittspridning både internt och externt mot skogsägare och samarbetspartners.

Vi jobbar ständigt med en tät avstämning och hög beredskap för att säkerställa att vår verksamhet flyter på. Vi förbereder oss för alternativa händelseförlopp som kan tänkas uppkomma utifrån hur situationen med Coronaviruset utvecklas.

Anpassat arbetssätt

På kort tid har Coronaviruset förändrat människors sätt att leva och många agerar genom att ställa om och anpassa sitt sätt att arbeta och bedriva verksamhet. Människors hälsa kommer alltid först. Och det är av omtanke som vi skapar särskilda rutiner för möten och besök, så att vi alla ska känna oss trygga.

Att använda den digitala tekniken för affärssamtal och planering är ett smart sätt att trots allt kunna mötas på ett tryggt och effektivt sätt. Läs mer om Sydvedaren Josef Karlssons digitala skogsägarbesök.

Skogen växer

Men trots denna extraordinära situation, så fortsätter ju skogen att växa. För dig som skogsägare betyder det att det är en klok idé att lägga kraft och energi på ett aktivt skogsbruk genom åtgärder som till exempel röjning, gallring, plantering och naturvård. Av största vikt är också att hålla koll på granbarkborren och ta hand om barkborreangripet virke.

Ett fortsatt stabilt framtidsföretag

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi kan inte lova dig svar på alla, men vi ska göra vårt bästa för att vara din trygga partner i skogen. De anpassningar som vi tillfälligt gör, är för att vi även fortsatt ska vara ett stabilt framtidsföretag och ditt självklara val som skogspartner.

Ta kontakt med din Sydvedare om du vill diskutera skogliga åtgärder eller har andra frågor.