Aktuellt / Senaste nytt

Sydved utbildas i naturvärdesbedömning

Publicerad 2022-05-05

I dagarna hade Sydveds fältpersonal från område mitt och väst utbildning i naturvärdesbedömning i skogarna runt Åkulla i Halland. Utbildningen hölls av Martin Pilstjärna från PanCert och var en heldag som innehöll såväl teori inomhus kombinerat med praktiska naturvärdesbedömningar i fält kring Åkulla bokskogar. Samordnare av utbildningen var Niklas Fogdestam, skogsbruksutvecklare på Sydved.

Så går det till

Att göra en naturvärdesbedömning i ett bestånd innebär att man bedömer förekomst av särskilda naturvärden som naturvärdesträd och död ved. Man tittar också på beståndsvariation och mark- och vegetationstyp. Finns det kända rödlistade arter tas de också med i det som till slut blir den samlade bedömningen av området.

Till sin hjälp använder man sig av ett program i telefonen för att strukturerat gå igenom naturvärdena, punkt för punkt, och slutligen få det samlade resultatet direkt i telefonen på plats. Resultatet blir i form av ett samlat betyg som sen ligger till grund för hur man ska förhålla sig till det bedömda området.

På Sydved genomför man med regelbundenhet utbildning i naturvärdesbedömningar för all fältpersonal.
Vi tackar både Martin och Niklas för ny kunskap och en trevlig sammansatt dag!

Text och foto: Daniel Axelsson