Aktuellt / Senaste nytt

Tallplantering som lyckats över förväntan

Publicerad 2019-04-25

Trots ett torrt fjolår finns det planteringar som har lyckats över förväntan. En tallplantering söder om Halmstad som gjordes under våren 2018 visar prov på detta.

Ovanligt med tall

Det är inte så vanligt att man planterar tall i dessa trakter, men under 2018 planterades runt fem hektar på Halmstad kommuns mark söder om Halmstad.

Lämplig mark

Planteringarna ligger på den sk Eldsbergaåsen, som är en höjdsträckning med mycket grusigt underlag. I närheten av platsen för planteringarna finns ett stort nedlagt grustag där man under lång tid utvann naturgrus.
Grustaget är återställt efter nedläggningen och slänterna är planterade med tall som idag är mellan 10 och 15 år gamla.
Dessa planteringar visar att det även här går att återbeskoga med tall bara marken är lämplig.

Bidrag till biologisk mångfald

Nu är det bara att hoppas att plantorna får vara ifred för viltbetning. Om så blir fallet kommer detta område att bidra till en ökad mångfald då tallskog är en allt mer sällsynt vara i denna geografin.

Text: Eddie Nilsson