Aktuellt / Senaste nytt

Gallra din tallskog och skapa viltfoder

Publicerad 2021-12-29

Genom att gallra tallbestånden under vinterhalvåret är det möjligt att kombinera skogsskötsel samtidigt som viltfoder nyskapas. Andreassons Skog & Marktjänst AB står för den gedigna gallringen mellan Kinnarumma och Kråkered.

Den beståndsgående maskingruppen som arbetar åt Sydved främst i Svenljunga och Falkenbergs kommun har nyligen gallrat ett tallbestånd för att främja kvaliteten och tillväxten i beståndet.

Genom att utföra denna typ av gallringsåtgärd under vinterhalvåret skapas även viltfoder, då de bortgallrade tallarnas kronor når marken och blir tillgängliga för klövviltet. Viktigt att tänka på är då att gallringsmaskinerna inte använder allt tallris för att köra på i bas- och stickvägar, istället låta riset spridas i mellanzonerna.

Ytterligare en aspekt för att skapa viltfoder i tallbestånd, är att vara noga med att följa ett gallringsschema med återkommande åtgärder och på så vis öka ljusinsläppet till markvegetationen med målet att öka tillväxten av bärris som också är en viktig föda för klövviltet.

Edvin Erlandsson utför fina gallringsjobb med den beståndsgående skördaren Rottne H8.

Edvin Erlandsson utför fina gallringsjobb med den beståndsgående skördaren Rottne H8.

Text och foto: Per Andersson