Aktuellt / Senaste nytt

Så jobbar du säkert med motorsåg i skogen

Publicerad 2023-12-05

Vad ska du tänka på när du är ute med motorsågen i skogen? Två erfarna skogsarbetare, Johan Nygren och Roger Aldenhamn, delar med sig av sina bästa tips.

Två mil söder om Hässleholm, i Södra Rörum, träffar jag Johan och Roger, två av Sydveds manuella skogsarbetare. Nu är de inne på tredje dagen i ett bokbestånd där de gör en ljushuggning.

– Vi tar ner några äldre, större bokar och ekar, så att ljuset kan komma ner till bokplantorna så att de får bra förutsättningar att kunna utvecklas. Ljuset gör också att marken blir varmare och ollonen har bra chanser att gro, säger Johan.

Starka krafter

En del av träden som de jobbar med i den här huggningen är lite grövre än sådana som en skogsägare vanligtvis tar sig an, men tekniken och tankesättet är detsamma.

– När man fäller träd ska man vara medveten om att man har att göra med starka och ibland oberäkneliga krafter. Speciellt när det gäller stora träd ska man alltid tänka till före och göra en riskbedömning, berättar Johan.

Innan man tar ner ett träd så tittar man om det finns stora grenar som kan brytas av och var de kan tänkas hamna. Även träden i närheten måste man ha koll på.

– Jag ser också ut en reträttväg, en väg där man lätt kan springa undan precis när trädet börjar falla. Det är bra att flytta sig ordentligt, och gärna ställa sig bakom ett annat träd, förklarar han.

Teknik och känsla i kroppen

Men det handlar inte bara om att fälla trädet, mest tid går åt till att kapa stammen i rätt längder och ta bort stora grenar och kvistar.

När Roger sågar känner han hela tiden in hur sågspåret rör sig och har också koll på spänningarna i
stocken.

– Jag sågar både uppifrån och nedifrån med sågen för att undvika att det blir sprickor i stocken. Sen är det så att alla träd uppför sig olika.

Han tipsar också om att fila kedjan regelbundet så att den inte blir slö.

När Johan och Roger är i full action med motorsågen ser man tydligt hur tekniken och känslan sitter i kroppen. De jobbar smidigt och avslappnat, vare sig det gäller att fälla ett träd eller såga av grova grenar på en stock. Ett resultat av många års erfarenheter av att jobba med motorsåg.

Läe också smarta tips från huggarna

Johan Nygren, till vänster, och Roger Aldenhamn.

Johan Nygren, till vänster, och Roger Aldenhamn.

  Att fälla ett träd med motorsåg

 • Koll på omgivningen
  Finns det några större hinder i vägen, som elledningar eller vägar. Sätt upp varningsskyltar om det behövs. Anlita proffs till större träd och komplicerade jobb!

  Välj fallriktning
  Innan du börjar såga, läs av trädet och omgivningen och gör en säkerhetscheck. Hur kan trädet ramla och i vilken riktning är det bäst att fälla trädet? Hur ser grenarna ut och hur växer de. Vindens styrka och riktning spelar också in. Rensa upp kring trädet i fallriktningen, och även bakom trädet, för att skapa en bra reträttväg.

  Kvista stammen
  Ta bort grenar och kvistar som kan vara i vägen när fällskäret sågas.

  Skapa ett riktskär
  Börja med riktskär som bestämmer vilken riktning trädet ska falla. Gör ett snitt snett ovanifrån i en vinkel. Låt djupet på riktskäret vara ungefär en tredjedel av trädets diameter. Möt därefter snittet med ett horisontellt snitt på samma sida.

  Gör ett fällskär
  Nu ska trädet fällas – börja med att kolla att området är fritt!
  Såga ett så kallat fällskär, ett horisontellt snitt från motsatt sida. Slå in en fällkil i fällskäret, för att säkra att sågen inte fastnar.
  Sikta mot det undre riktskäret och spara en lämpligt bred brytmån. Inte för tjock, inte för tunn. Rör dig sedan bort från platsen till den säkra zonen så fort trädet börjar falla!

  Fällverktyg kan behövas
  För de minsta träden krävs normalt inga fällverktyg. Handkraft är tillräckligt, eventuellt med en lång slana (smal trädstam) som hjälpmedel. Fällkilen ger starkare fällkraft än de olika typerna av brytjärn. I extrema fall kan du använda en vajer och en vinsch.

Text: Annsofie Öhman Foto: Karin Lehtonen