Aktuellt / Senaste nytt

Knepet för att lyckas med sin ekskog

Publicerad 2020-12-08

Ek är som bekant ett av de träslag vi har i Sverige som kan uppnå absolut störst ålder och det är inte utan respekt som vi äntrar det fina ekbeståndet norr om Falkenberg i Hallands län. Beståndet är omkring 85 år gammalt och är välskött sedan många år tillbaka med avseende på röjningar, gallringar och inte minst stamkvistning.

Dagen till ära, har vi från Sydved förmånen att ha med oss John Ahlgren från Kährs Group, som till största delen tillverkar trägolv. Förmiddagen tillbringas i Grinnared där inköparna Viktor, Olof och Mikael var på plats tillsammans med Vekakärrs Skogsentreprenad, Åkershults Skogstjänst, Bäckmans Skogsmaskiner och slutligen Ingemar Steneteg.

Eftermiddagen spenderades norr om Falkenberg, närmare bestämt i Högared. Under eftermiddagen deltog inköparna Viktor, Adam och spelande tränare Lasse, tillsammans med tre medarbetare från Krogsereds Skogsentreprenad. Efter en kort samling så inleder John tillsammans med Sydveds inköpare Viktor Mallander med att berätta kort om historiken i det bestånd vi befinner oss i. Därefter leds diskussionerna snabbt in på ekskogsskötsel med start från föryngringen och vägen mot slutmålet: föryngringsavverkning.

Aktiv skogsskötsel krävs!

Knepet för att lyckas skapa fin kvalitet i ekbeståndet kan efter dagens fortbildning sammanfattas med orden "aktiv skogsskötsel", för det är just det som krävs för att erhålla kvistfria huvudstammar av grova dimensioner vid omkring 120 års ålder.

Starten på ett lyckat ekbestånd börjar med föryngringen och det normala är att eken planteras i rader eller buketter med amträd däremellan samt hägnas för att få vara ifred från viltbetning. Därefter följer ett antal varsamma röjningar där kvalitet premieras.

50-70 huvudstammar per hektar

När eken nått en ålder på 30-40 år beroende på markens beskaffenhet så påbörjas arbetet med att välja ut huvudstammar. Omkring 50-70 huvudstammar per hektar är lämpligt och dessutom ska minst lika många reservstammar märkas ut och sparas. Därefter följer ett gediget gallringsschema kombinerat med stamkvistning som totalt omfattar åtminstone 4-5 till antalet och varje gallring syftar till att skapa förutsättningar till de markerade huvudstammarna så att de bibehåller minst halva stammen grönkrona samtidigt som vattenskotten inte blir allt för påtagliga.

Lyckas gallringarna och stamkvistningen så är förutsättningarna goda till att kunna skörda ett värdefullt ekbestånd vid omkring 120 års totalålder och det ekonomiska utfallet kan då bli högt!

Aptering för att maximera utfallet

För att kunna gallra ekbeståndet med bibehållen ekonomi så visade John från Kährs exempel på hur apteringen av stockarna bör ske för att maximera sågutbyte samtidigt som en så rationell tillredning som möjligt erhålls. Det aktuella beståndet planeras att gallras maskinellt med hjälp av manuell arbetskraft och på så vis hitta en kostnadseffektiv lösning utan att tumma på virkesbehandlingen eller gallringskvaliteten.

Läs mer om ekskogsskötsel här: Så sköter du din ekskog

Har du ek?

Går du i tankarna hur du ska göra med ditt ekbestånd, tveka inte att kontakta din Sydvedare för rådgivning, det kommer löna sig!

John Ahlgren på Kährs.

John Ahlgren på Kährs.

Jag förvånas över hur stor del av ekstammarna som faktiskt kan apteras som timmer istället för att sorteras som energived eller grot.
Mikael Eriksson
Text och foto: Distrikt Hylte