Skogsbruk / Röjning

Dags för röjning i skogen?

Publicerad 2019-12-08

Röjning är grunden till hur din skog ser ut i framtiden. Träden du sparar ges större möjlighet att växa och utvecklas. Röjningen höjer kvaliteten och värdet på skogen, samtidigt som ekonomin i efterföljande gallringar blir bättre.

Röjning innebär att man glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får bättre möjlighet att växa och utvecklas. Med röjningen styr du själv över utvecklingen av det framtida beståndet.

  1. Träden du sparar får grövre dimensioner och högre kvalitet.
  2. Kvarvarande träd får bättre motståndskraft mot skador av storm, snö och insekter.
  3. Du väljer själv vilka trädslag du vill gynna; till exempel träd och buskar som är viktiga ur naturvårdssynpunkt.
  4. Röjning i rätt tid förbättrar ekonomin i den efterföljande gallringen, genom lägre avverkningskostnad och högre värde på virkesråvaran.

När ska man röja?

Vänta inte för länge med röjningen. Både för beståndets framtida utveckling och för att arbetet blir tyngre, tar mer tid och därmed blir dyrare.

Barrföryngring med mycket löv

En första lövröjning behöver göras redan när barrplantorna har nått cirka 1 meter.

Ungskogsröjning

Görs normalt när barrstammarna är 2-3 meter höga.

Täta självföryngringar av tall

Om förutsättningarna medger produktion av extra hög kvalitet bör röjningen delas upp i två steg. Först vid cirka 1 meters höjd och sedan skjuts den egentliga ungskogsröjningen upp till 5-6 meters höjd.

Täta självföryngringar av björk

Kan ofta behöva röjas i 3 omgångar.

Hur mycket ska man röja?

Antalet stammar som ska lämnas efter röjning beror bland annat på trädslag och markens egenskaper. En generell regel vid normal skogsskötsel är att inte lämna fler stammar än de man normalt planterar. Ett tips är att man aldrig ska nå mellan två stammar om man sträcker ut armarna, då står träden för tätt.

Röja själv eller leja ut arbetet?

Om du röjer själv är det viktigt att använda skyddsutrustning och ha en röjsåg med vass klinga. Om du är ovan kan du gå en kurs och lära dig mer om sågtekniker och arbetsmetoder (anordnas av bland annat av Skogsstyrelsen). Men hinner du inte med själv är det på sikt mer lönsamt att leja in ett proffs. Kontakta din Sydvedare om du har frågor.

Vilken metod?

Bästa metoden är att röja i stråk. Lämplig bredd på stråken är 2–4 meter, beroende på hur tätt beståndet är. Normalt bör stråklängden ligga på 50–100 meter.

Text: Sydved Foto: Sara Landstedt