Inspiration

Varför Sydved?

Ett långsiktigt lönsamt skogsbruk

De flesta skogsägare har en önskan om ett långsiktigt lönsamt skogsbruk. Men samtidigt finns andra värden som är viktiga; som rekreation, ekonomi, natur & kultur eller tradition. Vad betyder mest för dig?

Skoglig fullservice och rådgivning

Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice och rådgivning till skogsägare i södra Sverige. Vi utgår hela tiden från dig och dina behov när vi skräddarsyr lösningar för ett aktivt skogsbruk.

Nyckelordet är förtroende

Som skogligt fullserviceföretag vill vi göra det enkelt för dig som skogsägare. Vi ser till att du får ut det mesta möjliga av din skog – på dina villkor.

Balans produktion och miljö

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Ett rationellt skogsbruk kombinerat med aktiv skogsvård.

Gallringsakademin

Gallringsakademin är Sydveds framtidssatsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen. För skogsägarna betyder det trygghet och kvalitet i de gallringsuppdrag där Sydved får förtroendet.